Paušální výdaje

Co jsou paušální výdaje a kdo je může uplatnit?

Paušální výdaje jsou výdaje, které může uplatnit osoba samostatně výdělečně činná podle zákona o dani z příjmů. OSVČ si podle tohoto zákona může snížit své příjmy o 30 až 80 %, i když v daném roce žádné výdaje neměla. V praxi to znamená, že podnikatel nedaní 30 až 80 % svých příjmů. Jedná se o legální daňovou výhodu, kterou OSVČ může uplatnit za určitých podmínek. Podnikatel nemusí evidovat výdaje a účtenky jako v případě daňové evidence či účetnictví.

Výše paušálních výdajů pro jednotlivé podnikatele

Výše paušálních výdajů v procentech je uvedena v zákoně o dani z příjmů v § 7, odstavec 7. Jaká je výše těchto výdajů pro jednotlivé OSVČ?

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živnosti řemeslných. Nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.
  • 60 % z příjmů ze všech živností kromě řemeslných. Nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.
  • 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem. Nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč.
  • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč.

Jestliže má podnikatel více druhů příjmů, k nimž se vztahují rozdílná procenta paušálních výdajů, má za povinnost evidovat jednotlivé příjmy zvlášť a v daňovém přiznání uplatnit k jednotlivým příjmům příslušné procento výdajů.

18 únor 2017